web analytics

Noaptea ca hotii, este si Guvernul Orban!

Guvernul Orban a dat aseară 25 de Ordonanțe de Urgență și 31 de proiecte de Hotărâri de Guvern.

Au lucrat in forta ca, poate azi nu mai va exista Guvernul Orban.

 • Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă privind accesul pacienţilor la servicii medicale indiferent de furnizori, publici sau privaţi. ESte vorba de deschiderea sistemului de sănătate şi liberalizarea programului de sănătate, astfel încât pacienţii să aibă posibilitatea să acceseze serviciile medicale inclusiv pe cele prestate de furnizori privaţi în acelaşi regim cu furnizarea serviciilor medicale de către unităţile publice
 • Ordonanţa de Urgenţă privind organizarea alegerilor parlamentare înainte de termen, act normativ care prevede, printre altele, trei zile de vot în diaspora şi posibilitatea de a vota la orice secţie de votare.
  Este vorba despre extinderea prevederilor care au fost benefice şi s-au dovedit a fi în avantajul cetăţenilor care au dorit să voteze la alegerile prezidenţiale, respectiv trei zile de vot în diaspora şi, de asemenea, posibilitatea de a vota la orice secţie de votare, pentru a încuraja participarea la vot a cetăţenilor români. De asemenea, a fost dublat numărul parlamentarilor pentru diaspora de la doi la patru senatori şi de la patru la opt deputaţi.
 • Ordonanţa de Urgenţă pentru reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi şi eliminarea a 35 de posturi de conducere, iar din patru vicepreşedinţi rămân trei.
 • Guvernul a aprobat în şedinţa de marţi, Ordonanţa de urgenţă privind ajutorul de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia şi pentru compania TAROM.
 • hotărârea pentru recunoaşterea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică.
 • Guvernul a aprobat instituirea de norme exprese potrivit cărora numirea şi eliberarea din funcţie a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară se realizează în condiţiile Statutului poliţistului
 • Hotărârea care simplifică acordarea biletelor de tratament balnear pentru pensionari. Ar urma să beneficieze aproximativ 200.000 de pensionari. Alocarea bugetară va fi de 370 de milioane de lei
 • Ordonanţa de Urgenţă privind descentralizarea Programului Operaţional Regional la nivelul fiecărei agenţii de dezvoltare regională. Acest lucru înseamnă pentru beneficiar, pentru autorităţile locale, că nu mai trebuie să bată drumurile la Bucureşti pentru aprobarea proiectelor sau contractelor de finanţare, ci această aprobare se va putea lua, începând cu perioada de programare 2021-2027, la nivelul regiunilor.
 • O hotărâre de guvern pentru continuarea Programului „Prima casă”, căruia i-a fost alocat un plafon similar anilor precedenţi, de aproximativ două miliarde de lei.
 • O hotărâre de guvern privind reorganizarea aparatului de lucru şi a Secretariatului General al Guvernului (SGG), pentru includerea unor departamente, care va duce şi la o reducere a posturilor cu 18%.
 1. HOTĂRÂREpentru
  modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor
  metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi
  stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA
  prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi
  preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi
  confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi
  liceal acreditat, particular şi confesional
 2. HOTĂRÂREpentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea
  normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar
  şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
  care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele
  locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi
  completările ulterioare
 3. HOTĂRÂREprivind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear,
  pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de
  Pensii Publice
 4. HOTĂRÂREprivind interoperabilitatea sistemului feroviar
 5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi
  Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de
  scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la
  Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre
  România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
  Bucureşti la 8 mai 2013
 6. HOTĂRÂRE privind darea în
  administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în
  domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la HG
  nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului
 7. HOTĂRÂREprivind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al
  Bucovinei
 8. HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
  investiţii „Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429
  Bucureşti”
 9. HOTĂRÂREprivind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă
 10. HOTĂRÂREprivind acordarea cetăţeniei române domnului „Duchampt Felix
  Pierre”
 11. HOTĂRÂREprivind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor
  cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este
  interzisă realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică
  a apelor
 12. HOTĂRÂREprivind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul
  Caraş-Severin
 13. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu
 14. HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu
 15. HOTĂRÂREprivind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile
  legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către Soare Emanuel
 16. HOTĂRÂREprivind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile
  legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către Ciungu
  Cristian-Andrei
 17. HOTĂRÂREprivind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile
  legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către Preda Elena
 18. HOTĂRÂREprivind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile
  legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către Budai Bela
 19. HOTĂRÂREprivind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile
  legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către
  Bozdoacă Aura
 20. HOTĂRÂREprivind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile
  legii, a funcției publice de subprefect al județului Satu Mare de către Bota
  Cosmin-Gheorghe
 21. HOTĂRÂREprivind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile
  legii, a funcției publice de subprefect al județului Tulcea de către Caloianu
  Carmen
 22. HOTĂRÂREprivind acordarea unor ajutoare de urgență
 23. HOTĂRÂREpentru recunoașterea Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale
  Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică
 24. HOTĂRÂREprivind stabilirea unor
  măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European
  și al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea și raportarea
  emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi și a
  Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
  aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2
  pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de
  abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011
 25. HOTĂRÂRE pentru modificarea și
  completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2019 privind
  aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”
 26. HOTĂRÂREprivind alocarea unei
  sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
  bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Stroești, județul Vâlcea
 27. HOTĂRÂREprivind alocarea unei
  sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
  bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ceahlău, județul Neamț
 28. HOTĂRÂREprivind alocarea unei
  sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
  bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale
  din județul Constanța
 29. HOTĂRÂREpentru înființarea
  Comitetului Interinstituțional pentru Coordonarea și Monitorizarea Participării
  României la Programele și Inițiativele europene gestionate centralizat de către
  Comisia Europeană
 30. HOTĂRÂREprivind organizarea,funcționarea
  și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 31. HOTĂRÂREpentru modificarea și
  completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor și
  modalităților de stabilire și ajustare a prețurilor reglementate aferente
  serviciilor de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu,
  precum și a prețului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Națională
  a Uraniului – S.A. pe teritoriul României

Mai multe articole

EVANGHELIA ZILEI, DUMINICA FIULUI RISIPITOR

Evanghelia zilei Credință Evanghelia de la Luca (XV, 11-32) Zis-a Domnul această parabolă: „Un om …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *