web analytics

Dacă vrei sa fii ADMINISTRATOR DE BLOC, primăria TIMIȘOARA PRIMEȘTE CERERI!

 

„Primăria Municipiului Timișoara, prin Compartimentul Asociații de Proprietari, anunță preluarea cererilor în vederea atestării persoanelor fizice și a autorizării persoanelor juridice ca administratori de condominii, în baza Legii nr. 196/2018. Atestarea/autorizarea se va face conform Metodologiei privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Timișoara, aprobată prin HCL nr. 357/01.09.2020”, au anunțat, marți, reprezentanții Primăriei Timișoara.

În cazul persoanelor fizice, pentru a fi administratori de condominii acestea trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Timișoara și să depună următoarele acte la primărie:

a) cerere tip – formular cerere

b) curriculum vitae;

c) copia documentului de identitate;

d) certificat de cazier judiciar;

e) certificat de cazier fiscal eliberat de ANAF

f) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru desfășurarea activității de administrator;

g) aviz psihologic;

h) copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii de firme autorizate;

i) copie certificat de atestare pentru persoanele fizice atestate anterior Legii 196/2018;

j) dovada plății taxei de atestare în valoare de 100 lei pentru persoanele fizice aflate la prima atestare, respectiv a taxei de 50 lei, în cazul administratorilor atestați deja inițial pe Legea 230/2007.

În cazul firmelor, pot fi autorizate pentru activități de administrare de condominiu doar acelea care au acest domeniu ca obiect principal de activitate și toți angajații acestora, care prestează activitatea de administrare a condominiului, dețin atestatul de administrator.

Pentru autorizare, firmele interesate vor depune următoarele acte în original și copii conforme:

a) cerere tip – formular cerere

b) actul constitutiv al persoanei juridice

c) certificat de înregistrare fiscală

d) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în a cărei rază teritorială persoana juridică îşi are sediul, din care să reiasă că obiectul de activitate principal este administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract, conform listei codurilor CAEN în vigoare – în original;

e) certificat de atestare fiscală, eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, privind îndeplinirea obligațiilor exigibile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul local, valabile la data depunerii cererii -în original;

f) certificat de cazier fiscal eliberat de ANAF, valabil la data depunerii cererii -în original;

g) certificat de cazier judiciar, în original;

h) contractele individuale de muncă încheiate în condiţiile legii între persoana juridică şi persoanele fizice atestate pentru administrarea de condominii, sau alte forme de angajare

i) copia atestatelor persoanelor fizice angajate conform lit.i);

j) dovada plății taxei de autorizare în valoare de 100 lei.

Dosarele se depun în perioada 26.10.2020 – 27.11.2020, fie la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1, Camera 12 – ghișeele 8,9,10,14 (luni, miercuri, joi, vineri: orar 8:30-14, și marți: orar 8:30-17.30), fie prin poștă sau online pe platforma guvernamentală https://edirect.e-guvernare.ro

Taxele de atestare pot fi achitate la casieria din incinta Camerei 12 din sediul primăriei, la ghișeele Direcției Fiscale de lângă sediul primăriei (Bd.Mihai Eminescu nr.2), sau prin ordin de plată în contul RO90TREZ62121360206XXXXX, BENEFICIAR Municipiul Timișoara, cu specificația “atestare persoană fizică” sau ”autorizare persoană juridică”.„După analizarea dosarului complet cuprinzând documentele solicitate, Compartimentul Asociaţii de Proprietari va întocmi şi va publica pe site–ul Primăriei Municipiului Timișoara lista cu persoanele fizice și juridice considerate admise și lista cu persoanele fizice/juridice ale căror dosare au fost respinse. Persoanele fizice/juridice ale căror dosare au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listelor. Soluţionarea acestor contestaţii se va face de către Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Atestatul/autorizarea pentru desfășurarea activității de administrator condominii va fi emis persoanelor fizice/juridice,în urma unei hotărâri a Consiliului Local Timişoara, la propunerea Comisiei de atestare a persoanelor fizice/autorizare a persoanelor juridice. Certificatul de atestare/autorizare pentru funcția de administrator condominii va menţiona datele de identitate ale titularului (nume, prenume si codul numeric personal), autoritatea emitentă. Certificatul de atestare este valabil 4 ani, de la data emiterii și este valabil pe întreg teritoriul României. Administratorii în funcție, neastestați în baza Legii 196/2018 au obligația de a solicita atestarea. Menținerea în funcție a unui administrator neastestat sau angajarea de către președintele asociației de proprietari a unui administrator neatestat atrage după sine aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute de Legea nr. 196/2018”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Timișoara.

Mai multe articole

LUGOJUL VA GĂZDUI LA FINALUL SĂPTĂMÂNII UNA DINTRE CELE MAI IMPORTANTE CURSE DE CICLISM

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *