web analytics

Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”

Anunț sfârșit implementare proiect

DIN CE IN CE MAI BINE SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “Dotarea și utilarea cu echipamente pentru producție, Din ce in ce mai bine”, cod SMIS: 131018. Programul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Operațiunea: consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competititve identificate în SNC și PDR-uri.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dotarea societății cu echipamente tehnologice specializate, moderne și creșterea numărului de personal cu scopul final de a dezvolta o nouă capacitate de producție și implicit creșterea cifrei de afaceri împreună cu profitul societății.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Achiziția de bunuri tangibile și intangibile, 2. Dezvoltarea companiei prin creșterea numărului de salariați, 3. Dezvoltarea societății pe o nouă piață și atragerea de minim 20 de noi clienți, în perioada de sustenabilitate.

Valoarea totală a contractului de finanțare: 618.924,47 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 413.690,88 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 351.637,25 lei.
Rezultatele proiectului sunt: 9 echipamente de ultimă generație pentru fabricarea mobilei și 10 bunuri necorporale, 5 contracte noi de muncă
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este reprezentat de crearea de locuri de muncă.

Data semnării contractului de finanțare: 11.05.2020
Data finalizării proiectului: 30.06.2021
Persoană de contact: Tiuch Cătălin
Adresă de e-mail: dinceincemaibinesrl@gmail.com

Mai multe articole

CE PUN TIMIȘORENII PE MASA DE PAȘTE

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *